Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de consultes
Links
pàgina principal


Foto Foto

Foto

L’antiga església parroquial de Jonqueres presenta una planta rectangular, amb dues capelles laterals de planta quadrada situades a cada costat i al centre de la nau. L’edifici ha sofert, en el transcurs del temps, importants transformacions, en diverses etapes constructives:
1ª Segle X: construcció a la qual actualment correspon el mur de ponent i el de tramuntana.
2ª Segle XIII: afecta el mur de migdia, en donar amplada a la nau principal.
3ª Segle XVI: corresponent a l’ampliació pel costat de llevant.
L’any 1982 es restaurà el conjunt arquitectònic, però en no donar-li cap utilitat, començà a caure en ruïnes altra vegada. L’última restauració de l’edifici (1993) va lligada a una continuïtat de conservació i manteniment. El Servei General d’Informació de Muntanya, amb vocació de mantenir un servei obert a tothom, assegura una utilitat pública de l’edifici i a la vegada és un marc idoni per a desenvolupar les seves activitats.

Planell 1.Arxiu Documental
2.Sala de Projeccions
3.Àrea de Consulta
4.Àrea de Treball