Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de consultes
Links
pàgina principal


Foto

En el context del canvi sòcio-econòmic de la dècada dels anys setanta, l’alpinisme espanyol, molt particularment el català, comença a desenvolupar la seva activitat en zones muntanyoses cada cop més llunyanes.
Arrel de cercar documentació sobre un massís extraeuropeu, i a la vista de la dificultat que allò comportava, l’any 1974, un grup d’amics ens vàrem posar a treballar per tirar endavant un projecte en comú, el de cercar, classificar, arxivar i treballar tot tipus de documentació d’utilitat alpinística, amb la voluntat d’oferir-la a tothom.
Des de l’inici fins ara s’ha anat formant la línia d’actuació del Servei: s’ha reunit un fons documental ric en qualitat i quantitat; s’han realitzat unes publicacions especialitzades d’àmbit internacional i treballs conjunts amb d’altres entitats o particulars. Però, sobretot, cal destacar la tasca informativa. Sens dubte, tota aquesta tasca ha donat reconeixement al Servei, tant en l’àmbit nacional com internacional, i un reconegut prestigi.