Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de Consultes
Links
pàgina principal


Fotos

El fons documental que ofereix el Sevei és totalment especialitzat en temes de muntanya (alpinisme, escalada, excursionisme, exploració alpina), en els vessants esportius, històrics o culturals.

BIBLIOTECA. Actualment la biblioteca del Servei té un registre de prop de deu mil títols. Estan classificats en setze grans grups, amb subdivisions pròpies, d’acord amb el tema principal de què tracten. NOVETAT! ARA JA PODEU ACCEDIR ON-LINE AL FONS BIBLIOGRÀFIC DEL SGIM

CARTOTECA. Els mapes que conté la cartoteca són exclusivament d’utilitat excursionista/alpinística; això vol dir d’escala prou gran per permetre un estudi detallat. El fons actual és de més de tres mil fulls, i cobreixen les principals regions muntanyoses del món.

HEMEROTECA. El fons de publicacions periòdiques del Servei es pot xifrar en més de cinc-cents capçaleres diferents. De les principals revistes i anuaris d’alpinisme de tot el món, l’hemeroteca en posseeix la col·lecció completa i, si més no, gairebé completa en d’altres casos; amb una especial significació pel fons de premsa excursionista catalana.

FOTOTECA. Formada per fotografies de muntanyes de tot el món.

FILMOTECA. Majoritàriament format per filmacions corresponents a ascensions a les muntanyes d'arreu del món.

DOCUMENTS. Potser el de més valor de tot el fons documental del Servei, si atenem la dificultat que comporta reunir-lo. Normalment es tracta de documentació de circulació privada i sense estar comercialitzada. En aquest apartat comptem amb la integració d’alguns arxius, tant oficials com privats, ja existents, que han passat a formar part del fons documental del Servei.

INDEX DE SUMARIS. Vol proporcionar, a tots els interessats en la consulta del Fons Documental del Servei, la possibilitat de conèixer els continguts dels anuaris més importants que es publiquen al món, sobre alpinisme. Oferim una selecció dels sumaris de les publicacions més interessants, atenent a diferents criteris (àmbit geogràfic que tracten, tipus d'informació que contenen, país de publicació... ).
Els anuaris inclosos són els publicats durant l'any, independentment que l'activitat que reflecteixen sigui del mateix any o dos anys anteriors.

ALTRES ARXIUS. En aquest apartat volem deixar constància que qualsevol material editat que tingui com a motiu la muntanya és del total interès pel Servei, el qual vetlla per arxivar-lo i conservar-lo.