Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de consultes
Links
página principal

 
 
El Servei General d'Informació de Muntanya vetlla per la conservació de tot tipus de document relatiu a la muntanya, i n'assegura, al mateix temps, la consulta pública.

Així, doncs, el Servei classifica, fitxa i arxiva tota mena de documents d'aquesta temàtica, els quals formen part del propi fons documental. El conjunt d'aquest fons el formen diferents arxius i col·leccions.

És a partir dels documents d'aquest fons que hem produit diferents exposicions divulgatives sobre temes de muntanya, que estan a disposició de totes aquelles entitats que estiguin interessades en exhibir-les al públic.

La Fundació Caixa Sabadell promou un programa d'itinerància d'exposicions, en el qual hi son incloses les realitzades pel Servei.

Per a més informació podeu contactar directament amb el Servei o amb la Fundació Caixa Sabadell.


Muntanyes de curs legal.
Mostra de paper moneda.


Records des del camp base.
Mostra de postals d'expedicions d'alpinisme a les muntanyes d'arreu del món.


Consultes i reserves