Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de consultes
Links
pàgina principal


L'equip humà del Servei està format per quatre persones que n'asseguren la gestió ordinaria, ajudats d'uns col·laboradors fixes per tal d'enllestir tasques puntuals.

Carles Capellas
Encarna Ciuraneta
Joan Hugas
Anna Llongueras
Xavi Llongueras
Jaume Matas
Josep Paytubi

El Servei General d'Informació de Muntanya compta amb el suport de:


Generalitat

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

Diputació de Barcelona

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Ajuntament de Sabadell

Euskal Mendizale Federakundea