Introducció
Fons Documental
Publicacions
Exposicions
St. Vicenç de Jonqueres
Col·laboració
Equip
Centre de consultes
Links
página principal

 
CONSULTES I RESERVES

La Fundació Caixa de Sabadell, en col·laboració amb el Servei General d'Informació de Muntanya, ofereix a totes les entitats interessades la possibilitat de disposar temporalment d'aquestes exposicions.

Per qualsevol consulta o bé per realitzar les vostres reserves, podeu dirigir-vos indistintament a:

SERVEI GENERAL D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA
Apartat de correus 330 08200 Sabadell
Tel. 93 723 84 13 - Fax 93 723 74 89
sgim@drac.com

FUNDACIÓ CAIXA DE SABADELL
Carrer d'en Font, 1-25 08201 Sabadell
Tel. 93 725 95 22 - Fax 93 727 80 47
fundacio@caixasabadell.es